پل ارتباطی

YahooID: i t t w o r k

Email:i t t w o r k [ a t ] yahoo.com

Telegram(chanel):@ittwir

Telegram(Group):https://telegram.me/joinchat/BlB56z4gJBKS_JRLKhE9dQ

>

قوانین

ثبت دوره ها منوط بر داشتن شارژ کافی در حساب کاربران می باشد.کاربران می توانند قبل از رزرو دوره ای درخواست عودت هزینه ی پرداختی نمایند

ارسال پیام به مدیر | ثبت شکایت

آدرس پستی: کردستان-بیجار-خیابان توحید پشت آبگینه پلاک 9 - کد پستی 6651686573

صاحب امتیاز :امیر قاسمی

تلفن:08738233850

Email:i t t w o r k [ a t ] yahoo.com | info@ittw.ir