آموزش نوشتن File Locker (قفل گذاری بر روی فایل ) در ++C تمرین جلسه 28 دوره ی مفاهیم برنامه نویسی

توضیحات فایل

در این فیلم آموزشی با تغییر دادن ساختار سایت اقدام به قفل کردن آن می کنیم
این روش قفل گذاری بسیار ساده و صرفا آشنا شدن علم آموزان با کار با فایل ها بوده است.
در این فیلم فقط نحوه ی قفل کردن فایل آموزش داده شده است و قفل گشایی فایل در آموزش جداگانه می باشد.
این ویدئو جز ویدئوهای کلاس حل تمرین مربوط به دوره ی رایگان مفاهیم برنامه نویسی می باشد.

مشخصات فایل

مدت زمان ویدئو : 30:21
هزینه : 0