Kali Linux Network Scanning

توضیحات فایل

لینوکس کالی سیستم عاملی پر از ابزارهای تست نفوذ می باشد که برای مدیران امنیت در جهت شناسایی حفره های امنیتی استفاده می شود.
این کتاب با مثال های عملی در خصوص ابزارهای موجود در این سیستم عامل کاربران را با نحوه ی استفاده از آن ابزارها آشنا می کند.
از آنجا که آموزش ابزارهای تست نفوذ در این کتاب همراه با تصویر و مثال عملی می باشد لذا بهترین فرصت را به مخاطب در جهت یادگیری ابزارهای کالی در کمترین زمان ممکن ، می دهد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات : 452
هزینه : 0