loading

فیلم آموزش CSS بخش 7 - استایل دادن به لینک ها و لیست ها

توضیحات

در این قسمت از فیلم آموزش CSS نحوه استایل دهی به لینک ها مثلاً دستور hover و active و … و نحوه استایل دهی به لیست های مرتب و لیست های نامرتب را آموزش داده ایم که در CSS خیلی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. منبع: web30ty.com

دانلود
  • مبلغ:0 تومان
  • مدرس: سایت web30ty.com