loading

فیلم آموزش CSS بخش 4 - Padding و Margin

توضیحات

در جلسه قبل ID و Class رو گفتم و در این قسمت از فیلم آموزش CSS خاصیت یا ویژگی Padding و Margin در CSS را برای شما آموزش خواهم داد که یکی از مهم ترین ویژگی ها در CSS می باشند. منبع: web30ty.com

دانلود
  • مبلغ:0 تومان
  • مدرس: سایت web30ty.com