در حال بارگزاری

فیلم آموزش CSS بخش 3 - انتخابگر ID و Class

توضیحات

در جلسه قبل با خاصیت های Color و Background آشنا شدید و در این قسمت از فیلم آموزش CSS با مبحث انتخابگر Id و Class آشنا خواهید شد. منبع: web30ty.com

دانلود
  • مبلغ:0 تومان
  • مدرس: سایت web30ty.com