loading

فیلم آموزش CSS بخش 1 - معرفی CSS و نحوه اتصال CSS به HTML

توضیحات

در اولین قسمت از فیلم آموزش CSS اول CSS را معرفی کرده ایم و سپس نحوه اتصال CSS به HTML را آموزش داده ایم. منبع: web30ty.com

دانلود
  • مبلغ:0 تومان
  • مدرس: سایت web30ty.com