loading

فیلم آموزش اکسل بخش 25 - ماکرو (Macro)

توضیحات

ماکرو (Macro) در اکسل مجموعه‌ای از دستورات یا دستورالعمل‌های ذخیرهشده در ورک‌بوک به شکل کد VBA است. می‌توانید برای انجام یک سری از پیش‌تعریف‌شده از اقدامات، از آن به صورت یک برنامه کوچک یاد کنید. پس از ایجاد، ماکروها در هر زمان قابل استفاده‌ی مجدد هستند. اجرای یک ماکرو، دستورات موجود را اجرا می‌کند. به طور معمول، ماکروها برای خودکارسازی کارهای تکراری و کارهای روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرند. توسعه‌دهندگان ماهر VBA می‌توانند ماکروهای بسیار پیشرفته بنویسند که فراتر از کاهش تعداد ضربه‌های کلید است. اغلب اوقات، ممکن است افرادی را بشنوید که از "ماکرو" به عنوان "VBA" یاد می‌کنند. از نظر فنی، این تمایز وجود دارد: ماکرو یک قطعه کد است در حالی که ویژوال بیسیک برای برنامه‌های کاربردی/Visual Basic for Applications (VBA) زبان برنامه‌نویسی است که توسط مایکروسافت برای نوشتن ماکرو ایجاد شده‌است. هدف اصلی ماکروها انجام کارهای بیشتر در زمان کمتر است. همان‌طور که از فرمول‌ها برای جمع کردن اعداد و دستکاری رشته‌های متنی استفاده می‌کنید، می‌توانید از ماکرو نیز برای انجام کارهای مکرر به طور خودکار استفاده کنید. منبع: evazzadeh.com

دانلود
  • مبلغ:0 تومان
  • مدرس: سایت evazzadeh.com