loading

فیلم آموزش java بخش 3 - رشته، آرایه و ساختار switch

توضیحات

متغیر ها می توانند همانند ذخیره ی مقادیر عددی، متن را در خود حفظ کنند. شما میتوانید تنها یک کاراکتر یا چندید کاراکتر را ذخیره کنید. یک رشته مجموعه ای از کاراکترهای Unicode می باشد که تحت عنوان نام یک متغیر حفظ می شوند. منبع: javacup.ir

دانلود
  • مبلغ:0 تومان
  • مدرس: سایت javacup.ir