loading

مشکل رشته یا String در ++Borland C

توضیحات

در این قسمت از دانلود فیلم C++ نحوه برطرف کردن مشکل رشته ها در بورلند سی را آموزش داده ایم . همان طور که می دانید بورلند سی از رشته ها پشتیبانی نمی کند برای حل این مشکل باید از آرایه ها استفاده کنیم . همان طور که می دانید رشته ها مجموعه ای کاراکتر ها هستند پس می توانیم این کاراکتر ها را کنار هم قرار بدیم و به رشته تبدیلش کنیم ، برای این کار از آرایه استفاده می کنیم . منبع: web30ty.com

دانلود
  • مبلغ:0 تومان
  • مدرس: سایت web30ty.com