loading

فیلم آموزش CSS بخش 22 - Counter ( شمارنده )

توضیحات

در این قسمت از فیلم آموزش CSS به آموزش Counter یا شمارنده پرداخته ایم . با استفاده از شمارنده می توانیم به هر تگی که خواستیم شمارشگر اضافه کنیم. منبع: web30ty.com

دانلود
  • مبلغ:0 تومان
  • مدرس: سایت web30ty.com