loading

فیلم آموزش CSS بخش 17 - ساخت منوی افقی یا نوار پیمایش افقی

توضیحات

در این قسمت از فیلم آموزش CSS همانند جلسه قبل که نحوه ساخت منوی عمودی آموزش داده شد ، در این جلسه نحوه ساخت منوی افقی آموزش داده شده است. منبع: web30ty.com

دانلود
  • مبلغ:0 تومان
  • مدرس: سایت web30ty.com