loading

فیلم آموزش CSS بخش 16 - ساخت Navigation bar (منوی عمودی)

توضیحات

در این قسمت از فیلم آموزش CSS نحوه ساخت منوی عمودی یا Navigation Bar آموزش داده شده است که کاربرد زیادی در طراحی سایت دارد. منبع: web30ty.com

دانلود
  • مبلغ:0 تومان
  • مدرس: سایت web30ty.com