loading

فیلم آموزش CSS بخش 14 - شبه عناصر ( Pseudo Element )

توضیحات

در این قسمت از فیلم آموزش CSS شبه عناصر یا Pseudo Element را آموزش خواهیم داد ، جلسه قبل هم که در مورد شبه کلاس ها آموزش داده بودیم. منبع: web30ty.com

دانلود
  • مبلغ:0 تومان
  • مدرس: سایت web30ty.com