نکاتی در خصوص ثبت نام

موارد خواسته شده برای ثبت نام هیچ کدام اجباری نیست جز نام و ایمیل و پسورد برای ورود به سایت. سایر موارد برای استفاده زیر بکار می رود:

شماره همراه برای ارسال پیامک اطلاع رسانی کلاس ها ، دوره ها و تغییر ساعات کلاس

ایمیل برای ارسال و دریافت تمرینات و پروژه ها و ارتباط های کاری

مشخصات فردی جهت ثبت مدرک دوره ، و دعوت شرکت در پروژه های تیمی

فراموشی رمز عبور
فرم ثبت نام