جهار علمی

دوره های آنلاین برنامه نویسی
دوره های آنلاین برنامه نویسی
دوره های آنلاین برنامه نویسی

نقشه راه برنامه نویس شدن از هیچ تا تخصص...

آشنایی با انواع زبان های برنامه نویسی

محتوا: سرفصل و کارگاه یک روزه 

هدف: آشنایی با زبان های برنامه نویسی قدیمی پرکاربرد و زبان های درآمد زا و جدید به همراه دلایل یادگیری هر کدام از آنها به تفکیک محیط استفاده

خروجی: انتخاب زبان برنامه نویسی بر اساس شرایط فردی و شغلی و اقتصادی به جهت رسیدن به تخصص و هدف علمی

انتخاب زبان برنامه نویسی

محتوا: سمت دانشجو 

هدف: مشخص شدن زبان برنامه نویسی به جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده

خروجی: ثبات تصمیم گیری و مشخص شدن هدف یادگیری برای رسیدن به علایق و درآمدزایی و یا پیاده سازی ایده های شخصی

یادگیری مفاهیم پایه برنامه نویسی

محتوا: کارگاه مفاهیم پایه برنامه نویسی  

هدف: واژه شناسی و یادگیری مفاهیم پایه زبان های برنامه نویسی مربوط به زبان برنامه نویسی انتخابی

خروجی: تسلط کامل به فرآیند اجرای کدها در سیستم و و فهم دقیق ابزارهای برنامه نویسی و کاربرد آنها

دوره برنامه نویسی مبتدی

محتوا: سرفصل های دوره برنامه نویسی مبتدی  

هدف: یادگیری برنامه نویسی و تولید نرم افزارهای محاسباتی وکاربری آموزشی

خروجی: یادگیری اصول کدنویسی و رفع ابهام از مباحث پایه ای برنامه نویسی و تبدیل به برنامه نویس شدن

دوره برنامه نویسی متوسط

محتوا: سرفصل های دوره برنامه نویسی متوسط  

هدف: نوشتن نرم افزارهای تجاری و کاربردی با تکیه بر اصول مهندسی نرم افزار

خروجی: یک برنامه نویس با توان کار تیمی و توانایی نوشتن نرم افزارهای تجاری و آمادگی ورود به بازار کار

دوره برنامه نویسی حرفه ای

محتوا: سرفصل های دوره برنامه نویسی حرفه ای  

هدف: یادگیری مطالب تخصصی در زبان مربوطه به جهت کدنویسی حرفه ای و اصولی

خروجی: برنامه نویسی با توان مدیریت پروژه و ارائه راهکارهای ماهرانه با تکیه بر دانش تخصصی و تسلط بر تکنولوژی های مربوطه